คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

o ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น


o ธุรกิจจะต้องมีใบจดทะเบียนประกอบการ


o มีที่ตั้งหน้าร้านหรืออฟฟิศที่ชัดเจน


o เอกสารประกอบการของผู้ที่ขอสินเชื่อ


o รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน  

  
o รูปถ่ายใบจดทะเบียนประกอบการ


o รูปถ่ายสินค้า หน้างาน ออฟฟิศ                            

                           

ระวังบุคคลแอบอ้างหลอกโอนเงินก่อน ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ ห้ามโอนเงินก่อนทุกกรณี 

                       

  คุณ มะเหมี่ยว


                                         

Powered by MakeWebEasy.com