คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

o ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น
o ธุรกิจจะต้องมีใบจดทะเบียนประกอบการ
o มีที่ตั้งหน้าร้านหรืออฟฟิศที่ชัดเจน
o เอกสารประกอบการของผู้ที่ขอสินเชื่อ
o รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน    
o รูปถ่ายใบจดทะเบียนประกอบการ
o รูปถ่ายสินค้า หน้างาน ออฟฟิศ                            

                           

ระวังบุคคลแอบอ้างหลอกโอนเงินก่อน ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ ห้ามโอนเงินก่อนทุกกรณี 

                       

092-8368700  คุณ มะเหมี่ยว
   

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ


1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด

5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ

6. รูปถ่ายโดยรวม ธุรกิจกิจการ


                                         

Powered by MakeWebEasy.com